Ribe Handelsstandsforening ønsker at samarbejde tæt med medlemmerne. Vi har derfor lavet en lukket Facebook gruppe som vi håber vores medlemmer ønsker at deltage aktivt i. Vi ser bl.a. en fordel i denne gruppe i denne tid med COVID-19, hvor der er mange spørgsmål, ideer, anbefalinger etc., som gør det nemmere at holde fælles fodslag og have en tæt kommunikation. Når denne krisetid er overstået, ønsker vi at gruppen ligeså skal bruges som et samarbejdsplatform under vores kommende events. Vi opfordrer derfor Jer medlemmer til at søge på “Ribe Handel medlemmer” på Facebook, og I vil blive accepteret, når I har anmodet.