Ønsker du at blive medlem af Ribe Handelsstandsforening? Gode grunde til at være medlem af Ribe Handelsstandsforening:

  • Vi vil gøre Ribe endnu smukkere
  • Vi vil have trafikløsninger, der passer til byens handlende og borgere
  • Vi vil fortsat sikre Ribe som et attraktivt sted at handle og bo – det gør vi ved at bidrage og samarbejde med de politiske beslutningstagere
  • Vi skaber debat og har plads til medlemmernes forskellige holdninger – Vi skaber aktiviteter til glæde for handelen og byens mange gæster
Nr. Placering Butik størrelse Pris pr. måned Pris pr. år
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Detail midtby

Detail midtby

Detail midtby

Periferi midtby

Ribe Nørremark

Hele Ribe

Hele Ribe

Hele Ribe

Marskcenteret

Hele Ribe

Personligt medlemskab

Lille butik

Mellem butik

Stor butik

Detail butik

Industri

Liberale./serviceerhverv

Ejendomsmæglere

Banker & Pengeinstitutter

Detail

Supermarkeder (stor)

N/A

Kr. 540,00

Kr. 864,00

Kr. 1.296,00

Kr. 324,00

Kr. 324,00

Kr. 324,00

Kr. 324,00

Kr. 1.530,00

Kr. 450,00

Kr. 2.970,00

N/A

Kr. 6.480,00

Kr. 10.368,00

Kr. 15.552,00

Kr. 3.888,00

Kr. 3.888,00

Kr. 3.888,00

Kr. 3.888,00

Kr. 18.360,00

Kr. 5.400,00

Kr. 35.640,00

Kr. 324,00

Ovenstående kontingentsatser er vedtaget på generalforsamlingen den 10/10-2020