Som medlem af Ribe Handelsstandsforening er man med til at løfte byens attraktivitet for byens handlende og turister. Som forening arbejder vi på at skabe de bedste rammer for byens butikker ved at arrangere forskellige aktiviteter året rundt, som får handlende til byen. Derudover fungerer bestyrelsen som et talerør mellem Ribe Handel og Esbjerg Kommune, hvor der arbejdes for at lempe forskellige regler, så der er de bedste rammer for byens butikker.

Følgende ses nogle af de fordele I nu kan gøre brug af som medlem:

• Aktiv deltagelse og mulighed for at ”høste” af de mange arrangementer såsom: Fælles udsalg, Viking Marked, Ribe by Night, Høstmarked, Gadefest, og Peters Jul.
• Modtage Bygavekort
• Videndeling via medlemsgruppe på Facebook. Tilmeld dig ved at finde gruppen: Ribe handel medlemmer på Facebook.
• Gratis eksponering ved Ribe byskilte – de skal selv produceres og hænges op og ned
• Ribe Handel går aktivt ind i politiske tiltag, og fungerer som talerør til Esbjerg Kommune – bl.a. ændringer indenfor gågaderegulativet
• Julebelysningen i Ribe indre by samt belysning på Domkirken, som er til stor glæde for turister og handlende
• Peters Jul i hele december
• Invitation til medlemsmøder, hvor der kan være betydningsfulde oplæg for medlemmerne – bl.a. foredrag med fokus på ekstraordinært service til frontpersonale
• Et samlingspunkt for ”fælles fodslaw”

De bedste hilsner
Ribe Handelsstandsforeningens bestyrelse